MKH-415-T

MKH-415-T

MKH-416

Photo of Sennheiser MKH-416 microphone